Vårt erbjudande

Profu är ett konsult- och forskningsföretag som erbjuder tjänster och produkter inom energisystem, avfall, transport och klimat. Tillsammans med våra kunder formar vi projekt efter behov, utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Vad vi gör

Med systemanalys som grund studerar vi samband och effekter inom och mellan de viktiga samhällsfunktionerna energi, avfall och transporter. Tillsammans med våra uppdragsgivare tar vi fram underlag som är viktiga för såväl dagens strategiska beslutsfattande som för utvecklingen av framtidens hållbara energilandskap.

Inom våra tjänsteområden hjälper vi till med allt från oberoende omvärldsbevakning och marknadsutredningar till scenarioanalyser, strategiutveckling och utbildningar. Vi har ett flexibelt och agilt arbetssätt, där vår verktygslåda kan anpassas efter kundernas utmaningar och behov. Hör av dig om du har en idé eller står inför en utmaning som du tror att vi kan hjälpa dig med.

Tjänster och produkter

Hos Profu hittar du ett brett utbud av tjänster, produkter och verktyg inom energisystem, avfall, transporter och klimat. I nära dialog med våra kunder och samarbetspartners utformas varje projekt utifrån deras utmaningar och problemställningar.

Vår metodik

Profus arbetssätt bygger på väl beprövade kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder, kundrelationer och lång erfarenhet inom våra verksamhetsområden. Detta kombinerar vi med ett nyfiket och kunskapsdrivet förhållningssätt, där systemperspektivet och vårt oberoende guidar oss genom alla våra uppdrag. 

Vi sätter stort värde vid att utforma och genomföra projekt i tätt samarbete och dialog med våra uppdragsgivare och samarbetspartners. Därigenom skapar vi långsiktiga relationer och möjliggör samtidigt effektiv växelverkan mellan aktuella frågor för branschen och den senaste forskningen.

Våra redskap och verktyg

  • TIMES NORDIC

  • EPOD

  • Martes

  • Fjärrkontrollen

  • Unik modellutveckling för specifika projekt

Har du en utmaning?

Står du inför ett nytt projekt, har en idé eller kanske en fråga som vi kan hjälpa dig med? Hos oss möts du av kunniga specialister inom ett flertal discipliner. Vi ser fram emot att höra från dig!