Energi och energisystem

På Profu arbetar vi brett inom många frågor som rör energi- och energisystem, alltid med systemperspektiv som utgångspunkt. Genom vår både breda och djupa kompetens på området kan vi genomföra uppdrag som rör såväl hela det sammanlänkade energisystemet som inom enskilda segment i sektorn. Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

A line of wind turbines along a shoreline in cloudy weather.

Hållbar energiomställning

Energisektorn behöver snabbt ställa om för att minska sin negativa klimatpåverkan, samtidigt som robust och leveranssäker energiförsörjning är en viktig förutsättning för att även andra sektorer ska kunna ställa om.

Pågående klimatförändring påverkar också i sig energisystemets förutsättningar, liksom urbanisering, demografiska förändringar och geopolitik. Ny teknik, sektorkoppling och digitalisering, beteende- och attitydförändringar, samt nya affärsmodeller och verkningsfulla styrmedel är bara några av pusselbitarna som kan behövas för att möjliggöra en hållbar energiomställning. 

På Profu tar vi fram underlag och stöttar i processer för att våra kunder och samarbetspartners ska kunna genomföra vidareutveckling mot framtidens energisystem, såväl på kort som på lång sikt. Bl.a. gör vi marknadsutredningar för teknikutveckling och olika energibärare, samt utreder, analyserar och tar fram underlag för nya policyer och styrmedel. Vi utvecklar också prismodeller för elnät och fjärrvärme, tar fram underlag och agerar bollplank vid strategiarbete och investeringsbeslut, utför nulägeskartläggningar, tar fram framtidsscenarier och mycket, mycket mer. Till hjälp har vi vårt oberoende och vår långa erfarenhet av energisystemanalys, liksom vårt nätverk, våra energisystemmodeller samt vår ständiga ledstjärna systemperspektivet.  

Tjänster och produkter

  • Nuläges- och scenarioanalys

  • Omvärldsbevakning och marknadsutredningar

  • Policyanalys

  • Affärs- och prismodeller

  • Strategiutveckling

  • Kunskapsdelning

  • Skräddarsytt projekt

  • Kontaktpersoner