Fjärrkontrollen

Värme & kyla
Energi
Klimat
Marknad & strategi
november 2023

Tillsammans med kunder utvecklade Profu ett webbaserat verktyg för jämförelse av kostnader mellan olika uppvärmningsalternativ redan 2015. Det verktyget heter Fjärrkontrollen och används idag för att analysera konkurrensen om uppvärmningen på ett tjugotal olika orter runtom i landet.

Styrkan med Fjärrkontrollen är att en oberoende part, Profu, står för att beräkningsunderlaget är korrekt och uppdaterat.

- Vanja Månborg

Det är enkelt att använda och visualiserar kostnaderna på ett mycket tydligt sätt som underlättar diskussion mellan kunder och energileverantörer. Vi ordnar regelbundet nätverksträffar för användarna av fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen utvecklas och växer ständigt, både genom att nya kunder ansluter men även att befintliga användare önskar ny funktionalitet. Nyheter är:

  • En uppdatering av värmepumparnas prestanda och kostnad, baserat på nytt underlag

  • Utveckling av en Klimatmodul som kommer göra att Fjärrkontrollen visar både en ekonomisk och en klimatmässig jämförelse mellan olika alternativ

  • Diverse mindre uppdateringar av funktionalitet.

Klimatmodulen

Som ett tillägg till den ekonomiska jämförelsen är det nu också möjligt att göra klimatjämförelser i Klimatmodulen.

Klimatmodulen, som är ett tillägg till Fjärrkontrollen, visar de fulla konsekvenserna för klimatgasutsläpp vid olika val av uppvärmningsteknik. Beräkningen bygger på konsekvensperspektivet för ett beslut vilket innebär att man kan få svar på frågor som exempelvis: Vilka är de fulla klimatkonsekvenserna för olika val av uppvärmningsteknik? Hur ser produktionen ut i fjärrvärme- och elsystemet? Hur påverkas jämförelsen av grön el? Klimatmodulen visar mer än bara en jämförelse – man får också bättre förståelse för hur olika uppvärmningsalternativ bidrar till utsläppen.

Kort sagt, jämför ekonomi och klimat – samtidigt. 

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Vanja Månborg