Integritetspolicy 
Senast uppdaterad 25 januari 2024
Träder i kraft 25 januari 2024

Denna integritetspolicy beskriver policyn för

Projektinriktad Forskning och Utveckling i Göteborg AB:s webbplats profu.se,

om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (profu.se), kallat för ”Tjänsten”. Genom att komma åt eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker, vänligen använd inte Tjänsten.
Det här rör enbart wepplatsen profu.se samt sign-up av nyhetsbrevet och inte andra tjänster som erhålls av Profu.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna policy. Är det något vi behöver ändra så ber vi dig vid nästkommande besök av sidan att fylla i cookie-bannern för godkännande på nytt.

 1. Information vi samlar in

  Vi kommer att samla in och bearbeta följande personliga information om dig:

  1. Namn
  2. E-post
 2. Hur vi använder din information

  Vi kommer att använda informationen som vi samlar in om dig för följande ändamål:

  1. Marknadsföring/ Reklam

  Om vi vill använda din information för något annat syfte kommer vi att be om ditt samtycke och kommer endast att använda din information efter att ha mottagit ditt samtycke och då endast för det/de syfte(n) för vilka du gav samtycke såvida vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

 3. Hur vi delar din information

  Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att söka ditt samtycke, utom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  1. Google Analytics/Analys

  Vi kräver att sådan tredje part använder den personliga information vi överför till dem endast för det syfte för vilket den överfördes och inte att behålla den längre än vad som krävs för att uppfylla det sagda syftet.

  Vi kan också avslöja din personliga information för följande: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsorder eller annan juridisk process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden att din användning av Tjänsten bryter mot någon tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med ett annat företag kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

 4. Lagring av din information

  Vi kommer att behålla din personliga information hos oss tills direkt efter att användare avregistrerar sig från nyhetsbrevet eller så länge vi behöver den för att uppfylla de syften för vilka den samlades in som detaljerat i denna Integritetspolicy.
  Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder för exempelvis bokföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som verkställande av juridiska rättigheter, bedrägeriförebyggande, etc.
  Rest kvarstående anonym information och aggregerad information, varken av vilka identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

 5. Dina rättigheter

  Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina uppgifter, be oss dela (porta) din personliga information till en annan enhet, dra tillbaka det samtycke du gett oss för att behandla dina uppgifter, en rätt att lämna in ett klagomål hos en statlig myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@profu.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

  Du kan välja att inte ta emot direkt marknadsföringskommunikation eller den profilering vi utför för marknadsföringsändamål genom att skriva till oss på info@profu.se.

  Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller drar tillbaka samtycket att behandla densamma för de nödvändiga ändamålen, kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

 6. Cookies

  För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i samband med dessa spårningsteknologier, vänligen se vår Cookiepolicy.

 7. Säkerhet

  Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Dock, med tanke på de inneboende riskerna, kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller lova säkerheten för någon information du överför till oss och du gör detta på egen risk.

 8. Tredjepartslänkar & användning av din information

  Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy behandlar inte integritetspolicy och andra praxis hos några tredje parter, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på Tjänsten. Vi råder dig därför att granska integritetspolicyn på varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyer eller praxis hos några tredje parters webbplatser eller tjänster.

 9. Klagomål / Dataskyddsombud:

  Om du har några frågor eller bekymmer om behandlingen av din information som finns hos oss, kan du maila till info@profu.se. Vi kommer att hantera dina bekymmer i enlighet med tillämplig lag.