Där idéer föds och kunskap skapas

Profu är ett oberoende forsknings- och kunskapsföretag inom energi, avfall, transport och klimat. Med systemperspektivet i fokus skapar vi, tillsammans med våra kunder och samarbetspartners, förutsättningar för att lösa dagens utmaningar och framtidens behov.

Vårt erbjudande

Profu är ett oberoende konsult- och forskningsföretag som erbjuder tjänster och produkter inom energisystem, avfall, transport och klimat.

Med bred och djup kunskap inom dessa områden skräddarsyr vi tillsammans med våra uppdragsgivare projekt och samarbeten utifrån kundernas och samhällets behov. För att lösa komplexa frågeställningar arbetar vi kunskapsdrivet, innovativt och flexibelt – alltid med systemperspektivet och vårt oberoende förhållningssätt som utgångspunkt. Kombinationen av forsknings- och konsultuppdrag ger synergieffekter som placerar oss i kunskapsfronten inom vårt fält. Välkommen till en nytänkande partner!

System iconsSymbols

Har du en utmaning?

Står du inför ett nytt projekt, har en idé eller kanske en fråga som vi kan hjälpa dig med? Hos oss möts du av kunniga specialister inom ett flertal discipliner. Vi ser fram emot att höra från dig!

Forskning i fokus

Bio-CCS i fjärrvärmesektorn Etapp 2

Den svenska fjärrvärmebranschen kan bidra med negativa koldioxidutsläpp på minst 10 miljoner ton. Det visar den första etappen av forskningsprojektet ”Bio-CCS i fjärrvärmesektorn”. Nu pågår Etapp 2 av projektet, som syftar till att öka möjligheterna för bio-CCS i fjärrvärmesektorn att komma närmare implementering genom samverkan och ökad kunskap. Den största utmaningen handlar inte främst om teknik utan om finansiering på kort och lång sikt, vilket är ett av fokusområdena för den nya etappen. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Upptäck våra nya forskningsprojekt och rapporter, bli inbjuden till seminarier eller ta del av de senaste nyheterna om vad som händer i vår bransch.