ULVEN

Avfall
Klimat
januari 2023

Ett analysverktyg och databas över mottagningsavgifter.

Marknaden för brännbart avfall växer kraftigt i Sverige. 2020 förväntas efterfrågan uppgå till nästan 7 miljoner ton. Samtidigt är den tillgängliga informationen om priser, tillgång och efterfrågan mycket begränsad. För att öka transparensen på marknaden har Profu sammanställt all offentlig information som finns att tillgå gällande avtal om behandling av brännbart avfall. Informationen har sammanställts till programverktyget ULVEN som nu finns tillgänglig för både avfallslämnare och avfallsbehandlare.

ULVEN innehåller information från offentliga upphandlingar om behandling av brännbart avfall inom Sverige.

I informationen återfinns de aktörer som lämnat anbud, mottagningsavgift och utvärderingspris för vinnande och förlorande anbud, kontraktstider med möjlighet till förlängning, mängden avfall i kontraktet, total mängd upphandlat avfall per förbränningsanläggning m.m. Informationen uppdateras löpande med nya kontrakt.

Typiska frågor som kan besvaras av ULVEN:
• Vilka kommuner i min region kommer i år att genomföra en ny upphandling?

• Vilken mängd avfall i min region kommer i år ut till upphandling?

• Vilka avfallsbehandlare svarar på upphandlingar i min region?

• I vilka regioner agerar olika avfallsbehandlare?

• Vilka mottagningsavgifter ges i anbud från olika avfallsbehandlare?

• Hur mycket avfall har kontrakterats av de olika avfallsbehandlarna?

Kartan visar ett exempel på information som återfinns i ULVEN, nämligen i vilka kommuner har kontrakten har löpt ut under 2017 för behandling av brännbart hushållsavfall. Kommuner markerade med mörkröd färg har kontrakt som löpte ut utan möjlighet till förlängning. De ljusröda kommunerna har i nuvarande avtal en option för möjlig förlängning.

Gå till ULVEN

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Mårten Haraldsson