Klimatbokslut

Klimat
februari 2024

Ett utökat klimatbokslut kan hjälpa till att identifiera var klimatpåverkan finns, hur den har förändrats över tid och var framtida åtgärder bör vidtas för att ytterligare minska klimatpåverkan. Profus klimatbokslut ger en omfattande bild av företagets klimatpåverkan, inte bara genom att presentera företagets egna utsläpp, utan också genom att belysa hur företaget bidrar till att undvika ytterligare utsläpp i samhället.

Vår metod följer den internationella standarden för klimatbokslut (GHG-protokollet), men inkluderar också en utökad analys av förändringar i omvärlden baserat på den senaste forskningen inom området. Denna utökade beskrivning gör det möjligt att beräkna företagets totala klimatpåverkan i samhället.

För att leverera ett detaljerat och korrekt klimatbokslut krävs tillgång till omfattande data. Vi vägleder dig som kund genom processen att samla in och rapportera data om relevanta företagsaktiviteter. Denna data, eller indata, granskas och kvalitetssäkras noggrant varpå vi beräknar resultaten.

Allt sammanställs i och levereras både i presentation och rapport. Denna presentation erbjuder också ett utmärkt tillfälle att diskutera nästa steg för ditt företag att minska klimatpåverkan.

Vill du veta mer om Profus klimatbokslut eller om några av de studier som har genomförts tillsammans med nästan 40 företag? Kontakta oss gärna.

Läs rapporten "Klimatpåverkan från elproduktion och elkonsumtion för år 2023" här

Företag med Klimatbokslut

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

David Holmström