Cirkulär ekonomi och avfallssystem

Vi på Profu ser helheten och kan bistå med allt från trendanalyser till tolkning av vad ny lagstiftning innebär för olika aktörer och resursflöden. Vi arbetar gärna i branschöverskridande samarbetsprojekt, men kan även skräddarsy utredningar åt enskilda företag och organisationer. Välkommen med din fråga om Cirkulär ekonomi och avfall!

Blue jeans stacked on top of eachother.

Vi arbetar med alla delar i omställningen

På Profu ser vi avfall och resurser i ett systemperspektiv. Avfall som inte kan förebyggas i våra konsumtions- och produktionssystem skall behandlas för att generera bästa möjliga nyttor som återanvända produkter eller återvunna material, eller när det inte går, energiåtervinning för fjärrvärme, biogas och el. 

Övergången till en cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår, kräver en djupgående omställning av hela samhällsstrukturen: från beteende och normer till affärsmodeller, ekonomiska mätetal och juridik. Idag driver lagstiftning inom EU på omställningen via taxonomin, hållbarhetskrav inom CSRD, den gröna given m.m. 

Statistiken visar dock att resursuttagen ökar och att vi genererar ökande mängder avfall. Vi arbetar med alla delar i omställningen, både inom forskningsprojekt och direkta uppdrag mot kunder.

Våra huvudsakliga kunder är kommuner, myndigheter, branschorganisationer, departement och företag i Sverige. Vi arbetar också i forskningens framkant på en internationell arena med partners inom Europa.

Tjänster och produkter

  • Nuläges- och scenarioanalys

  • Omvärldsbevakning och marknadsutredningar

  • Policyanalys

  • Strategiutveckling

  • Kunskapsdelning

  • Skräddarsytt projekt

  • Kontaktpersoner