Forskning

Som branschutvecklare utgör forskning en central del av vår verksamhet. Med samhällets utmaningar och frågeställningar som utgångspunkt använder vi vår metodik och våra modeller för att tillsammans med branschen skapa ny kunskap och ökad förståelse. På så sätt är vi med och bidrar till en mer hållbar framtid. Upptäck våra senaste projekt och resultat.

Bio-CCS i fjärrvärmesektorn Etapp 2

Den svenska fjärrvärmebranschen kan bidra med negativa koldioxidutsläpp på minst 10 miljoner ton. Det visar den första etappen av forskningsprojektet ”Bio-CCS i fjärrvärmesektorn”. Nu pågår Etapp 2 av projektet, som syftar till att öka möjligheterna för bio-CCS i fjärrvärmesektorn att komma närmare implementering genom samverkan och ökad kunskap. Den största utmaningen handlar inte främst om teknik utan om finansiering på kort och lång sikt, vilket är ett av fokusområdena för den nya etappen. 

Vår forskning

Från start har en viktig del av Profus verksamhet varit att utgöra länken mellan akademin och samhället. Vi har gedigen forskarbakgrund och långtgående samarbeten med flera ledande forskningsinstitut, universitet och högskolor. Via vårt breda nätverk och täta dialog med näringsliv och offentlig sektor kan vi identifiera samband och fånga upp aktuella trender och frågeställningar. Tillsammans med våra samarbetspartners kan dessa snabbt omsättas till relevanta forskningsprojekt med skarpa resultat. Våra forskningsresultat är nästan alltid publika och vi berättar gärna om dem. Hör av dig om du vill veta mer!

Våra redskap och verktyg

  • TIMES NORDIC

  • EPOD

  • Martes

  • Fjärrkontrollen

  • Unik modellutveckling för specifika projekt

Vill du veta mer?

Våra forskningsresultat är nästan alltid publika och vi berättar gärna om dem. Hör av dig om du vill veta mer!