Bio-CCS i fjärrvärmesektorn Etapp 2

Energi
Klimat
Värme & kyla
Policy & styrmedel
Aktuell
februari 2023

Den svenska fjärrvärmebranschen kan bidra med negativa koldioxidutsläpp på minst 10 miljoner ton. Det visar den första etappen av forskningsprojektet ”Bio-CCS i fjärrvärmesektorn”. Nu pågår Etapp 2 av projektet, som syftar till att öka möjligheterna för bio-CCS i fjärrvärmesektorn att komma närmare implementering genom samverkan och ökad kunskap. Den största utmaningen handlar inte främst om teknik utan om finansiering på kort och lång sikt, vilket är ett av fokusområdena för den nya etappen. 

“ Intresset för att delta i projektet är stort och över 20 fjärrvärme- och avfallsföretag är med. ”

- Jenny Westerberg

Bio-CCS innebär att man fångar in biogen koldioxid och sedan lagrar koldioxiden. Lagringen sker genom att koldioxiden pumpas ner djupt under havsbotten där den lagras permanent.

Om projektet

Projektet Bio-CCS i fjärrvärmesektorn Etapp 2 pågår fram till mitten av 2025. I projektet deltar forskare från bland annat Profu, Energiforsk, IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers. Finansieringen kommer från fjärrvärme- och avfallssektorn genom Energiforsk samt från Stiftelsen IVL. Intresset för att delta i projektet är stort och över 20 fjärrvärme- och avfallsföretag är med. Projektet har även sökt medfinansiering från Industriklivet (via Energimyndigheten).

Projektet har åtta arbetspaket, varav två är övergripande och övriga tematiska. Den ena övergripande delen handlar om CCS-implementering i Sverige och då huvudsakligen om omvärldsbevakning och att stötta implementeringen av bio-CCS. Den andra övergripande delen omfattar scenarier för fjärrvärmesektorn med och utan bio-CCS, potential och syntes. Tre av de tematiska arbetspaketen har fokus på policy, affärsmodell, marknad för CCS-krediter, regelverk och standardisering. Resterande tematiska arbetspaket handlar om infrastruktur, lagring och teknik.

Läs mer på: https://energiforsk.se/program/bio-ccs-i-fjarrvarmesektorn/ 

Läs strategin för bio-CCS här: https://energiforsk.se/media/30936/strategi-bio-ccs.pdf

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Jenny Westerberg