Vätgas för ett balanserat elsystem

El
Energi
Avslutad
januari 2024

”Vätgas för ett balanserat elsystem” är ett tvåårigt forskningsprojekt inom ramen för Energiforsks forskningsprogram ”Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen”. Det övergripande syftet med projektet att utvärdera hur vätgas kan påverka elsystemet och, i konkurrens med andra alternativ, bidra med flexibilitet.

“ Vilka blir elpriskonsekvenserna av olika alternativ och val på de fyra svenska elområdena, utifrån lokalisering av elproduktion och efterfrågan? ”

- Martin Hagberg, projektledare

Projektet analyserar vätgasens roll som flexibel resurs i elsystemet utifrån olika perspektiv och angreppssätt i tre delprojekt. Delprojekt 1 ansätter ett systemperspektiv och använder kvantitativa energisystemanalytiska modeller som stöd för analysen. Delprojekt 2 inkluderar en kartläggning och analys av de tekniska och delvis ekonomiska förutsättningar för vätgasteknologier att bidra till mycket kortsiktig balansering av elsystemet genom deltagande på stödtjänstmarknaderna. Delprojekt 3 bygger på kvalitativa och kvantitativa analyser som utvärderar industriaktörers lönsamhet för flexibilitetsinvesteringar i vätgasanläggningar.

Profu projektleder hela projektet och arbetar huvudsakligen inom Delprojekt 1. Deltagare i projektet är även Sweco, vilka har huvudansvar för Delprojekt 2, och RISE med huvudansvar för Delprojekt 3.

Forskningsfrågor:

  • Vad innebär ökad användning av elektrolysörer för elsystemets effektutmaningar?

  • Hur kan flexibel användning av elektrolysörer bidra till balanseringen av elsystemet?

  • Lagring av vätgas bidrar till flexibilitet och ökar balanseringsmöjligheterna i förhållande till elsystemet. Hur påverkar storleken på lager omfattningen av flexibilitetsbidraget?

  • Vilken potential kan vätgas få för att balansera systemet genom energilagring och Power to Gas to Power, t.ex. i form av vätgaseldade gasturbiner som spetslastresurs? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut?

  • Vilka blir elpriskonsekvenserna av olika alternativ och val på de fyra svenska elområdena, utifrån lokalisering av elproduktion och efterfrågan?

  • Hur påverkas fjärrvärmeproduktionens sammansättning av restvärmeutnyttjande?

Läs mer på Vätgasprogrammets projektsida: https://energiforsk.se/program/vatgasens-roll-i-energi-och-klimatomstallningen/

Ladda ner rapporterna här:

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Hagberg