Sverige når inte transportmålet till 2030 

Energi
Transport
El
Aktuell
mars 2024

Sverige kommer inte klara att nå 2030-målet om inte ytterligare åtgärder sätts in. En huvudförklaring till detta är de sänkta kraven på reduktionsplikt. Det bekräftas av en ny rapport från projektet ”2030-pusslet – så når vi transportmålet”, där Profu har medverkat.

Sverige ska minska sina klimatutsläpp från inrikes transporter med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. Hur ska då detta gå till? I projektet ”2030-pusslet – så når vi transportmålet” har Profu, Energiforsk, 2030-sekretariatet och Chalmers Industriteknik undersökt vad som krävs för att klara detta mål.

Profu har främst arbetat med att göra analyser kring transportsektorns framtida utveckling genom modellering och scenarioanalyser.

– De viktigaste slutsatserna från vårt arbete i projektet är att vi med dagens politik inte når 2030-målet, vilket främst beror på en för låg andel biodrivmedel bland annat som en följd av den sänkta reduktionsplikten. Vi ser också att det inte räcker med en ökad elektrifiering för att nå målet, säger Martin Hagberg på Profu, som ingått i projektet.

–  Elektrifiering är en central del av omställningen, men den kommer inte gå tillräckligt snabbt för att kunna nå målet till 2030, säger han vidare.

Det som behövs för att nå målet är, förutom en ökad elektrifiering, satsningar på förnybara drivmedel såsom biodrivmedel och att trafiken minskar eller att ökningen dämpas.

– Det krävs att vi jobbar med samtliga dessa delar parallellt, säger Martin Hagberg.

Studien visar att den nuvarande politiken från såväl Sverige som EU alltså inte är tillräckliga för att nå 2030-målet. Detta sett till befintliga och aviserade styrmedel. Om Sverige inte gör några ytterligare åtgärder pekar modellanalysen på att inrikes transporter kring 2030 kommer generera cirka 6 miljoner ton koldioxidutsläpp för mycket varje år för att klara målet.

Läs rapporten här.

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Hagberg