Svårt att nå transportmål till 2030

Transport
Klimat
Policy & styrmedel
mars 2023

Till år 2030 ska klimatpåverkan från transporter minska med 70 procent jämfört med år 2010. Profu ingår i projektet ”2030-pusslet” tillsammans med Energiforsk, 2030-sekretariatet och Chalmers Industriteknik där de bland annat undersöker vad krävs för att klara detta mål.

" Vi behöver arbeta med alla dessa tre typer av åtgärder parallellt för att ge bra förutsättningar att uppnå målet "

Martin Hagberg

– Med sänkta krav på reduktionsplikten blir det svårt att nå transportsektorns utsläppsmål till 2030. Det visar våra modellbaserade analyser, säger Martin Hagberg på Profu.

Till år 2030 ska klimatpåverkan från transporter minska med 70 procent jämfört med år 2010. Målet är satt av riksdagen och det är framför allt tre faktorer som är centrala för att målet ska kunna uppfyllas:

  • En ökad elektrifiering

  • Byte av bränsle till fossilfritt

  • En dämpad trafikutveckling genom att exempelvis fler åker kollektivt.

– Vi behöver arbeta med alla dessa tre typer av åtgärder parallellt för att ge bra förutsättningar att uppnå målet, säger Martin Hagberg.

Profu ingår i projektet ”2030-pusslet” tillsammans med Energiforsk, 2030-sekretariatet och Chalmers Industriteknik där de bland annat undersöker vad krävs för att klara detta mål. Profu är främst involverad i analysarbetet där de gör modellberäkningar och tar fram scenarier för olika tänkbara utvecklingsvägar utifrån olika förutsättningar för exempelvis styrmedel. Projektet tar också fram olika åtgärdsförslag som riktar sig till politiker.

– Projektet startade i december 2021 och vi sedan dess gjort tre modelleringsomgångar med olika scenarier och under våren gör vi ytterligare en större modelleringsomgång. Vi har sedan starten förbättrat modellerna och justerat utifrån nya förutsättningar, säger Martin Hagberg och fortsätter:


– När vi startade såg möjligheterna att nå målet bättre ut än vad det gör idag. Det beror på att regeringen kraftigt vill sänka reduktionsplikten. Detta för att minska priset på drivmedel, men ur klimatsynpunkt påverkar det väldigt negativt eftersom det minskar andelen biodrivmedel som blandas in i bensin och diesel. En relativt hög andel förnybara drivmedel är en förutsättning för att nå 2030-målet.

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Hagberg