Returträflis och utsorterade avfallsbränslen

Avfall
Cirkulär ekonomi
januari 2023

Profus årliga marknadsutredning om returträflis (RT-flis) och utsorterade avfallsbränslen redovisar priser på returträ och utsorterade avfallsbränslen. För båda bränslesortimenten redovisas:

• Dagens tillgång och efterfrågan
• Aktuella priser uppdelade på regionala marknader
• Priser, mängder och importländer för importerat RT-flis
• Prisprognos, samt huvudfaktorerna bakom prognosen

Profu kartlägger systematiskt sedan många år de svenska marknaderna för RT-flis och utsorterade avfallsbränslen. Utredningen baseras på kartläggningen samt på årliga intervjuer med stora bränsleanvändare inom fjärrvärme- och industrisektorn liksom med bränsleleverantörer. Viktigt är också samverkan med marknaderna för biobränsle och för blandat avfallsbränsle.

Kunder till utredningen använder den som stöd vid prisförhandlingar, beslutsunderlag vid investeringar, kommunikation med styrelser, vid utbildning av personal samt som underlag vid långsiktigt strategiarbete.

Utredningen redovisar resultat separat för returträflis och utsorterade avfallsbränslen. Returträflis och utsorterade avfallsbränslen ingår i Profus rapportserie om svenska bränslemarknader. De två andra utredningarna i serien är Biobränslemarknaden och Avfallsbränslemarknaden.

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Jenny Sahlin