Profu får ny grafisk profil och sajt

februari 2024

Under våren kommer vi successivt att rulla ut vår nya grafiska profil. I samband med detta lanserar vi även en helt ny sajt, där tillgänglighet och användarvänlighet ligger i fokus.

En av Profus styrkor är att hjälpa företag, organisationer och samhället inom energi- och klimatomställningen. Under förra året fann vi oss dock själva stå inför en stor förändring, nämligen att se över hela vår identitet och grafiska profil. Det blev starten för ett omfattande strategi- och varumärkesarbete som även kom att innefatta hur vi kommunicerar med våra intressenter och presenterar vårt erbjudande.

"Som kunskapsföretag inom energi- och klimatfrågor är en viktig del av vårt arbete att dela med oss av vår egen forskning och insikter från branschen. För att göra vårt innehåll mer lättillgängligt kände vi därför ett behov av att omstrukturera vår digitala närvaro."

Kjerstin Ludvig

Den nya profilen innebär inte bara en ny look utan ger oss fler verktyg och bättre möjligheter att kommunicera med våra intressenter och allmänheten, fortsätter Kjerstin Ludvig, delägare och en av dem som drivit utvecklingsarbetet runt identitet och grafisk profil.

Med respekt för arvet

Ny logotyp, nya färger och nytt typsnitt – arbetet med profilen har letts av en grupp från Profu med stöd från den kreativa studion Fully Studios. I den kreativa processen har vi utmanat, ifrågasatt och tänkt nytt, samtidigt som vi varit noga med att arbeta utifrån de identitetsbärare element som kännetecknar Profu. Utifrån våra värdeord, kunskap, kvalitet och engagemang har Fully Studios sedan förvaltat vårt arv, men moderniserat och förstärkt uttrycket för att manifestera det framåtlutade och nyfikna bolag vi är idag.

-Trädet i logotypen står för kunskap och stabilitet, där kronan och rötterna symboliserar det systemtänk som kännetecknar Profus metodik. Bladverket ger trädet liv och representerar deras starka hållbarhetsfokus. Färgpaletten är noga utvald efter Profus olika specialistområden, där varje sektor fått en egen färg och ikon, förklarar Alexander Tengner, Creative Director på Fully Studios.

Tillgänglighet i fokus

En annan utmaning i projektet var att strukturera upp sajtens innehåll vilket behövde ompaketeras och tillgängliggöras på ett tydligare sätt. För att lyckas valdes ett lättnavigerat gränssnitt, där exempelvis nyhetssidan och den egna forskningen fått ta ett större utrymme. 

-Våra rapporter kan vara rätt tunga, där den nya grafiska profilen kommer att hjälpa oss att lätta upp innehållet. Det innebär allt från ett nytt bildmanér med symboler till valet av typsnitt med hög läsbarhet. Vi har även sett över och omformulerat vårt värdeerbjudande för att bättre förklara den bredd som vi erbjuder våra kunder och samarbetspartners, berättar Kjerstin Ludvig.


Profu har nu funnits i över 35 år och ser fortsatt ljust på framtiden. Den nya profilen är ett steg i en långsiktig varumärkesstrategi som grundar sig i att stötta våra kunder och samarbetspartners i deras arbete med energi- och klimatomställning. För genom att hjälpa dem nå sina mål, utmanar vi samtidigt oss själva att ständigt utvecklas inom vårt fält. Det är så vi skapar förutsättningar för att lösa dagens utmaningar och framtidens behov.

Hoppas ni gillar vår nya stil lika mycket som vi gör! 

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Kjerstin Ludvig