Ny handlingsplan ska minska plast till förbränning

Avfall
Cirkulär ekonomi
Klimat
Policy & styrmedel
december 2023

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en handlingsplan för att minska plast till energiåtervinning. Profu leder projektet där det ingår aktörer i hela värdekedjan från kemiindustrier till energibolag. 

– Det är en fortsättning på vårt tidigare arbete där vi tog fram en handbok för att minska plastavfall till förbränning. Nu går vi vidare med en handlingsplan med mer konkreta insatser för vissa plastavfallsflöden. Det innebär att vi kommer att ha tidsatta åtgärder med ansvar osv, säger Jenny Sahlin på Profu.

" En styrka i vårt arbete är att vi har en bredd av aktörer och nu har vi breddat det med ytterligare organisationer sedan från förra etappen. Att ha med hela värdekedjan från kemikalier som används till plast till energibolag som energiåtervinner plasten är unikt och viktigt. "

Jenny Sahlin

Projektet har fått ekonomiskt stöd från Vinnova och ska pågå till början av 2025. Målet är att ta fram handlingsplanen, men också att bidra till att minska policyhinder för plaståtervinning. I projektet ingår bland annat IKEM- innovations- och kemiindustrierna i Sverige, vars medlemsföretag bland annat är verksamma inom plastindustrin.

– IKEM:s medlemmar vill ha tillbaka plasten för att ha återvunnen och biogen råvara i den plast som de sätter på marknaden. Sedan ingår aktörer i projektet hela vägen till energibolag som eldar plasten och de vill inte ha plast i sitt avfall som de energiåtervinner, då det är ett fossilt bränsle, berättar Jenny Sahlin och fortsätter:

– Eftersom det finns en efterfrågan och en samsyn i hela kedjan från att produkten kommer på marknaden tills den kan återvinnas finns det goda förutsättningar att minska plasten till energiåtervinning och att öka plaståtervinningen.

Men det finns också stora utmaningar. Den mest avgörande utmaningen är ekonomin. Om det redan idag varit ekonomiskt att återvinna plasten hade detta cirkulära arbete redan varit gjort menar Jenny Sahlin. Den andra svårigheten är kvalitetsaspekten på plast. Det behövs rena fraktioner av plast för att de ska vara intressanta att återvinna, men idag är många olika typer av plaster blandade i produkter som finns på marknaden. Det är också detta som gör processen dyr eftersom det krävs att man delar upp plasterna i rena fraktioner.  


– Det finns utmaningar, men genom samverkan och ett brett deltagande i projektet hoppas vi genom konkreta åtgärder kunna minska plast till energiåtervinning och att kunna öka andelen som går till materialåtervinning, säger Jenny Sahlin.

Om projektet

Projektet ska pågå i 15 månader och det startade i november i år. I projektet deltar IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Ragn-Sells, Avfall Sverige, Sveriges Allmännytta, Stockholm Exergi, Tekniska verken i Linköping, Mälarenergi, Vafab Miljö Kommunalförbund, Naturvårdsverket, Bra bygg, Byggföretagen Sverige, Energiföretagen Sverige, E.ON, Husab, Navirum, Norrköpings kommun, Stockholm Vatten och Avfall, SYSAV, SÖRAB, Van Werven och Wiklunds.
Fler deltagare välkomnas.

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Jenny Sahlin