Minska plast till energiåtervinning

Avfall
Cirkulär ekonomi
Värme & kyla
november 2023

Många branscher, exempelvis plast- och kemiindustrin, söker aktivt efter alternativ till dagens jungfruliga fossila råvarubas och lagstiftning och kraven på återvunnen råvara i produkter ökar. Därför startar Profu nu ett projekt för att minska plast till förbränning, med stöd av bland andra Vinnova, Avfall Sverige och IKEM. Projektet startar i november 2023 och pågår till början av 2025.

“ Huvudmålet är att skapa bred nationell samverkan mellan policyaktörer, intressenter och experter kring stora plastavfallsflöden och utforma handlingsplaner för minskad förbränning av dessa. ”

- Jenny Sahlin, projektledare

Kretsloppets resurseffektivitet

Tidigare arbeten visar att rådigheten över plastflöden är komplex och splittrad, och att det behövs samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan för att lyckas minska mängden plast som förbränns. Det övergripande syftet med projektet är att öka resurseffektiviteten i kretsloppet och minska plast som lämnas till energiåtervinning. Det är led mot en klimatneutral och cirkulär omställning av den svenska kemiindustrin och energiåtervinningssystemet.

Huvudmålet är att skapa bred nationell samverkan mellan policyaktörer, intressenter och experter kring stora plastavfallsflöden och utforma handlingsplaner för minskad förbränning av dessa. Genom arbetet bidrar projektet till flera viktiga policyfrågor och policyprocesser såsom branschstandarder inom sortering och avfallshantering, upphandlingskriterier, produktspecifikationer, standardisering och tillsynsvägledningar m.m. En ökad cirkuläritet för plast bidrar till att nå klimatmålen, ökar resurseffektiviteten genom mer återvunnen råvara till industrin och minskar beroendet av primära fossila resurser, samt kan skapa nya, inkluderande arbetstillfällen i den cirkulära ekonomin.

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Jenny Sahlin