Guide för hållbar plastanvändning

Avfall
Klimat
Cirkulär ekonomi
Avslutad
februari 2022

Plast finns överallt i samhället. Det är inte konstigt eftersom plaster är mångsidiga material som kan ges nästan vilka egenskaper som helst. Dessutom är de ofta lätta och billiga jämfört med andra material och håller länge. Men mångfalden och de olika tillsatserna i plast kan också göra det utmanande att använda vissa plaster i cirkulära flöden.

“ Huvudmålet är att skapa bred nationell samverkan mellan policyaktörer, intressenter och experter kring stora plastavfallsflöden och utforma handlingsplaner för minskad förbränning av dessa. ”

Denna guide samlar handfasta tips, råd och goda exempel om hur plast kan användas så hållbart och cirkulärt som möjligt.

Författare är Hanna Ljungkvist Nordin och Katja Dvali, Profu, samt Emma Strömberg och Hanna Unsbo, IVL Svenska Miljöinstitutet. Naturvårdsverket har inte tagit ställning till innehållet i rapporten. Författarna svarar för innehållet.

För mer information och vägledning om producentansvar för förpackningar och engångsplastprodukter:

Producentansvar för förpackningar

Stöd och information om engångsplast och andra engångsprodukter

Beställ publikation

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Hanna Ljungkvist Nordin