Biooljemarknaden

Transport
Värme & kyla
Energi
januari 2023

Intresset för bioolja har ökat de senaste åren inom framförallt transportsektorn, men även inom värmemarknaden och industrin återfinns ett ökat intresse. Inom transportsektorn har ökningen i biooljeanvändning varit remarkabel de senaste åren, i synnerhet som substitut till dieselbränsle. Regeringens mål att sänka växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70% mellan 2010 och 2030 kommer ytterligare driva fram ett växande behov av flytande biodrivmedel och andra fossilfria energislag.

" På värmemarknaden ser ett flertal svenska fjärrvärmeföretag biooljan som en viktig komponent för att fasa ut den sista fossila eldningsoljan. Industrin ser i biooljan en viktig råvara för klimatneutrala produkter av olika slag. "

- Mattias Bisaillon

Profu har i över 20 års tid följt och analyserat de olika bränslemarknaderna för fasta biobränslen, RT-flis och utsorterade avfallsbränslen samt blandat hushålls- och verksamhetsavfall. I början gjordes utredningarna som enskilda uppdrag för olika kunder men sedan över 10 år gör vi årliga bränsle- marknadsutredningar för dessa bränslen. Resultaten presenteras i en rapport och följs upp och fördjupas under vår årliga Bränslemarknadsdag i oktober varje år.

Efter att de senaste åren gjort analyser av biooljemarknaden i form av enskilda uppdrag för olika energiföretag, tog vi 2019 steget att utveckla en motsvarande årlig utredning för biooljemarknaden. Detta innebar också att Bränslemarknadsdagen utökades med ytterligare en session som fokuserar på biooljemarknaden.

I denna rapport studeras följande typer av biooljor:

  • Restoljor och blandade fettsyror: MFA (Mixed Fatty Acids) och liknande biooljor.

  • Jungfruliga, vegetabiliska oljor (t ex rapsolja).

  • Förädlade och processade biooljor: t ex RME (Rapsmetylester) och HVO (Hydrotreated vegetable oil).

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Mattias Bisaillon