Biobränslemarknaden

Energi
Värme & kyla
Marknad & strategi
januari 2021

Profus utredning om biobränslemarknaden redovisar marknadspriser, tillgång och efterfrågan och prognoser. I utredningen studeras följande typer av biobränslen: oförädlade trädbränslen (skogsbränsle samt skogsindustriella biprodukter), förädlade trädbränslen och torv.

Utredningen belyser centrala faktorer såsom tillgång och efterfrågan, marknadspriser, påverkande styrmedel och framtida utveckling. Prognoser ställs upp baserat på bland annat utbyggnaden av kapacitet för biokraftvärme, utvecklingen för skogsindustrin, fjärrvärmeföretagens bedömda konkurrenskraft, internationell efterfrågan på biobränslen med mera.

Den svenska marknaden för fasta trädbränslen och torv till uppvärmning, kraftproduktion, industriella energi-ändamål och produktion av pellets och briketter omfattar i dagsläget ca 60 TWh, vilket utgör en betydande del av Sveriges energitillförsel. Profu bevakar marknaden kontinuerligt.

Utredningen Biobränslemarknaden används som underlag vid långsiktigt strategiarbete, investeringsanalyser, prisförhandlingar, marknadsbevakning, utbildning av personal och kommunikation med styrelser. Underlaget kommer från Profus bevakning och mångåriga erfarenhet av biobränsle- och värmemarknaden samt från årliga intervjuer med företrädare för branschen.

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Mattias Bisaillon