Avfallsbränslemarknaden

Avfall
Energi
Värme & kyla
Marknad & strategi
januari 2021

Den svenska marknaden för avfallsbränsle omfattar omkring 7 miljoner ton avfall. Varje år gör Profu en utredning om aktuell status och framtidsutsikter för denna marknad.

Profus årliga utredning om avfallsbränslemarknaden beskriver marknadsfrågor såsom:

  • Profus unika kartläggning av mottagningsavgifter vid svenska avfallsförbränningsanläggningar, nuläge inklusive regionala skillnader

  • Profus prognos för mottagningsavgifter på svenskt avfall

  • Tillgång på avfall, efterfrågan och kapacitetsutbyggnad

  • Import av avfallsbränsle: nuläge och framtida behov

  • Marknaden för avfall i Storbritannien, drivkrafter, priser och exportbehov

Kartläggningen av mottagningsavgifter är uppdelad på följande marknadssegment:

  • Svenskt avfall från offentlig upphandling

  • Svenskt avfall från privata entreprenörer

  • Importerat avfall från Norge, Storbritannien och Irland

Prognosen avser svenskt avfall till offentlig upphandling och sträcker sig fem år framåt i tiden. Prognosen tar hänsyn till och redovisar regionala skillnader i mottagningsavgiften över landet, liksom till ett ökande behov av import av avfall, något som i allt högre grad kommer att påverka den inhemska marknadssituationen.

Underlaget kommer från Profus mångåriga erfarenhet och bevakning av marknaden genom årliga intervjuer med företrädare från branschen, samt från Profus programvara ULVEN. Profus programvara ULVEN är en databas som innehåller detaljerad information från samtliga svenska kommuners upphandlingar av tjänsten förbränning av avfall.

Läs mer om Ulven och Profus andra erbjudanden

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Jenny Sahlin