Aktuellt:

Nu startar vi ett dialogforum inom värme och kyla! Vill du vara med?

Satsningen är ett samarbete mellan oss, Sustainable Innovation och branschen. Vår förhoppning är att under en lång tid framöver arbeta med kunskapsutbyte och att identifiera gemensamma behov för att bidra till innovativ utveckling. De parter som bjuds in till Dialogforumet är bl.a. fastighets- och energibolag, lokala och nationella politiker, myndighetsrepresentanter, andra forskningsnätverk och organisationer. Dialogforum ska leda till ökad samverkan samt bidra till att ta fram nya metoder, verktyg, strategier och innovativa lösningar för att ...

Läs mer

Nyheter


Nepp-konferens, Stockholm
13 mars 2019

Nu har vi kommit halvvägs i forskningsarbetet och arrangerar därför en halvtidskonferens i Stockholm den 13 mars 2019. Ni hittar programmet, talarlistan och länk till anmälningsformuläret här.
Varmt välkomna!

 

Fjärrkontrollen växer och utvecklas

Sedan Fjärrkontrollen utvecklades 2015, har intresset för konkurrensjämförelser mellan uppvärmningsalternativ växt. I slutet av 2017 var 9 orter anslutna till Fjärrkontrollen, idag är 12 orter anslutna. Under våren 2019 kommer flera spännande saker att hända:
• En ny modul som visar livscykelkostnaden kommer vara möjlig att lägga till vid sidan om den ordinarie prisjämförelsen
• Det kommer vara möjligt lägga till alternativa priserbjudanden och jämföra dessa med ordinarie prismodell
• Fjärrkontrollen kommer uppdateras för samtliga kunder så att det blir möjligt att manuellt ändra fler parametrar i den detaljerade kalkylen än tidigare som t.ex. drift och underhållskostnader för respektive alternativ

Dessutom kommer Profu bjuda in samtliga Fjärkontrollkunder på en kundträff under våren 2019 för att prata om vidare utveckling av Fjärrkontrollen och presentera en generell genomgång av konkurrenssituationen i Sverige. Håll utkik!

 

Fördjupad förståelse för verksamheten och omvärld för styrelse och ledning i energibolag

Vi har mer än 30-årig erfarenhet från alla strategiska frågor och omvärldsanalys för energiföretag. Vi genomför regelbundet seminarier för styrelser och/eller ledningsgrupper i dessa frågor. Vi erbjuder nu ett flexibelt utbildningspaket för styrelser och ledningsgrupper.

Läs mer här (PDF)

 

Framtidens avfallsbränsle

I framtiden sker energiåtervinning endast av avfallsfraktioner som inte kan förebyggas, återanvändas eller materialåtervinnas. Profu leder tillsammans med RISE projektet Framtidens avfallsbränsle – där sammansättningen på avfallsbränslet förutspås liksom vägar för att nå dit.

Vill du veta mer?
Kontakta Jenny Sahlin, (mobil 0703 - 21 90 60)
eller
Katja Dvali (mobil 0762 - 60 99 49)

 

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Ett 50-tal aktörer inom värme (kunder, leverantörer, branschorganisationer m.m.) ska tillsammans ta fram en färdplan mot fossilfri uppvärmning. Fossilfritt Sverige har gett projektet Värmemarknad Sverige, under ledning av Profu, ansvarar för arbetet, som ska genomföras tillsammans med ytterligare några betydelsefulla aktörer på värmemarknaden.

Energitorvens klimatpåverkan i ett utvidgat systemperspektiv

Profu har på uppdrag av Svensk Torv, Torvforsk och Neova analyserat energitorvens klimatpåverkan i ett utvidgat systemperspektiv. Nu finns den färdiga rapporten tillgänglig på Svensk Torvs hemsida.

Läs mer

Våra bränslemarknadsutredningar

Avfallsbränslemarknaden

Kontakta Jenny Sahlin,
mobil 0703 - 21 90 60,
e-post: jenny.sahlin@profu.se

Biobränslemarknaden
Kontakta Mattias Bisaillon
mobil 0703 - 64 93 50,
e-post: mattias.bisaillon@profu.se

Returträflis- och utsorterade avfallsbränslen

Kontakta Jenny Sahlin,
mobil 0703 - 21 90 60,
e-post: jenny.sahlin@profu.se


Dags för klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2017?
Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Läs mer

Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 


Nya medarbetare

Profus har under året anställd flera nya medarbetare. Lär känna dem!


Arvid Rensfeldt

 


Vanja Månborg

 


Martyna Solis

 


Cecilia Grubbström