Aktuellt:

Dags för klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2017?
Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Kontakta Johan Sundberg (mobil 070 - 621 00 81, e-post: johan.sundberg@profu.se) eller
Mattias Bisaillon (mobil 0703 - 64 93 50, e-post: mattias.bisaillon@profu.se)

Läs mer

Nyheter


Profu utreder värdet av säsongslager i fjärrvärmesystem

Inom ramen för Energiforsks program Termiska Energilager så genomför Profu en utredning om värdet av säsongslager i olika fjärrvärmesystem. Fjärrvärmeproduktionen karaktäriseras typiskt av stora skillnader i rörlig värmeproduktions- kostnad vid olika tidpunkter under året. Detta väcker frågan om att lagra värme som producerats till låg kostnad för att ersätta värmeproduktion med höga kostnader.

Läs mer
Digitalisering i energisektorn

På uppdrag av Energiforsk projektleder Profu kunskapsprojektet ”Digitalisering i Energisektorn”.

Projektet samfinansieras av ett 20-tal energiföretag och organisationer och omfattar en fördjupad genomgång av utvecklingsfronten inom ett antal teknikområden med koppling till den digitala utvecklingen. Fokus ligger på artificiell intelligens, Internet of Things, blockkedjetekniken samt avancerad automation och robotisering.

Läs mer
Nya viktiga värmeavtal på den lokala värmemarknaden

Profu har lång erfarenhet av arbete med avtal på värmemarknaden. Både mellan restvärmeleverantör och energiföretag och mellan kund och energiföretag. Vi fungerar som analytiker för att ta fram ett gemensamt underlag och som diskussionspartner i dialogen och förhandlingarna ...

Läs mer

Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 

Digitalisering i energisektorn

Utvecklingen inom artificiell intelligens, Internet of things, blockkedjetekniken, avancerad automation och robotisering kan komma att påverka energisektorn i grunden. Hur kan energisektorn förbereda sig och dra nytta av utvecklingen?
Läs mer på Energiforsks hemsida!