Aktuellt:

Dags för klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2018?
Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Läs mer

 

Nyheter


"Färdplan fossilfri el – analysunderlag med fokus på elanvändningen

Elanvändningen i Sverige har tack vare en kontinuerlig energieffektivisering, legat relativt konstant på 130–140 TWh per år i 25–30 år, men nu väntas ett trendbrott. I en rapport, genomförd på uppdrag av Energiföretagen Sverige, visar Nepp att elanvändningen i Sverige kan komma att öka kraftigt. För att Sverige ska bli fossilfritt 2045 förutspås användningen av el öka från dagens 130–140 TWh per år, till 190 TWh per år. Läs mer i rapporten "Färdplan fossilfri el – analysunderlag med fokus på elanvändningen"

Ladda ner rapporten

"Avfallsbränslemarknaden 2019" är klar!

2019 års bränslemarknadsutredning "Avfallsbränslemarknaden 2019" är klar.

Vill du veta mer? Kontakta Jenny Sahlin, mobil 0703 -21 90 60.

Nyttan med fjärrvärme- effektivisering – en utredning för allmännyttan i Göteborg

Energieffektivisering har i många år varit en prioriterad fråga hos bostadsbolagen. Att ’spara energi’ har ansetts vara synonymt med att ’minska utsläpp’. Profu har nyligen tagit fram en metodik och genomfört en energisystemanalys över energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd. Analysen visar på historisk effektiviseringstakt, teknisk och lönsam potential för värmeeffektivisering fram till 2035 samt klimatnyttan av olika åtgärder ....

Läs mer


Marknaden för bioolja

Intresset för bioolja har ökat de senaste åren inom framförallt transportsektorn, men även inom värmemarknaden och industrin återfinns ett ökat intresse. Inom transportsektorn har ökningen i biooljeanvändning varit remarkabel de senaste åren, i synnerhet som substitut till dieselbränsle. Regeringens mål att sänka växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70% mellan 2010 och 2030 kommer ytterligare driva fram ett växande behov av flytande biodrivmedel och andra fossilfria energislag. På värmemarknaden ser ett flertal svenska fjärrvärmeföretag biooljan som en viktig komponent ...

Läs mer

Färdplan för uppvärmningssektorn överlämnad till regeringen

Den 20 mars överlämnades uppvärmnings- branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Färdplanen har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden, där Profu har ansvarat för arbetet. Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045. Ett 90-tal aktörer har ställt sig bakom den färdiga färdplanen. Ladda ned färdplanen på Fossilfritt Sveriges hemsida.
För mer information kontakta Kjerstin Ludvig, mobil: 0708 - 42 33 22.

 

Kartläggning av värmepumpsmarknaden idag

Under våren handleder Profu ett examensarbete om värmepumpsmarknaden. Arbetet utförs inom ramen för Värmemarknad Sverige. Anna Lindesson och Erica Hansson läser båda det sista året på civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola.

Syftet med arbetet är att kartlägga värmepumpsmarknaden idag, vilket innefattar att undersöka nuvarande aktörer, hur produkt och tjänster levereras ...

Läs mer


Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 


Nepp (North European Energy Perspectives Project) går in i en ny fas med fortsatt forsknings- och syntesarbete. Profu är projektledare för Nepp.

Bränslemarknadsdagen

Årets bränslemarknadsdag hålls i år den 17 oktober i Göteborg. Boka in detta datum redan nu!
Bränslemarknadsdagen är Profus dag för kunder till marknadsutredningarna om avfallsbränsle, RT-flis, biobränslen och utsorterade avfallsbränslen, samt bioolja.