Aktuellt:

Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Energiåtervinning för en cirkulär omställning

Affärsmodeller för energiåtervinning i en cirkulär omställning

Nu startar arbetspaket 3 inom RE:source-projektet, som kommer att undersöka affärsmodeller för energiåtervinning och identifiera utvecklingsbehov för att bättre kunna bidra till en cirkulär ekonomi. RE:Source söker en expert inom affärsmodeller med kunskap och erfarenhet av att analysera ekonomiska och finansiella aspekter inom avfallsområdet, inklusive strategier, affärslogik och kundvärde. Intresserad?
Läs mer på RE:Source hemsida eller kontakta Jenny Sahlin, mobil: 0703 - 21 90 60.

Nyheter


En kretsloppspark bidrar till flera av stadens mål

Profu har nyligen utrett värdet av att bygga ytterligare en kretsloppspark i Göteborg. Studien visar att en park på flera sätt bidrar till att nå stadens och Sveriges miljömål och på lång sikt kan bli en mötesplats för kreativt skapande, utbildning och resurshushållning. Studien sammanställer också viktiga svenska och internationella lärdomar från arbete med Kretsloppsparker och avfallsförebyggande.

För mer information kontakta Jenny Sahlin, mobil 0703 -21 90 60.

Tillsammans med Energiforsk projektleder Profu kunskapsprojektet

”Digitalisering i Energisektorn”

Delrapport 2 är nu klar och finns för nedladdning på projektets hemsida.

Projektet är nu i slutfasen och tillsammans med Energiforsk håller Profu på att samla branschen till nya fördjupningsprojekt inom digitaliserings-området. Den 29 januari hålls en workshop hos Energiforsk i detta syfte och under våren kommer nya projekt att utformas.

Är ni intresserad av att veta mer, hör av er till Ebba Löfblad, mobil 0704 - 74 90 23.

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Ett 50-tal aktörer inom värme (kunder, leverantörer, branschorganisationer m.m.) har tillsammans tagit fram en färdplan mot fossilfri uppvärmning. Fossilfritt Sverige gav projektet Värmemarknad Sverige, under ledning av Profu, ansvar för arbetet, som genomfördes tillsammans med ytterligare några betydelsefulla aktörer på värmemarknaden. Färdplanen kommer att överlämnas till regeringen under våren.

För mer information, eller för att ställa er bakom färdplanen - kontakta Kjerstin Ludvig, mobil: 0708 - 42 33 22.


Nu startar vi ett dialogforum inom värme och kyla! Vill du vara med?

Satsningen är ett samarbete mellan oss, Sustainable Innovation och branschen. Vår förhoppning är att under en lång tid framöver arbeta med kunskapsutbyte och att identifiera gemensamma behov för att bidra till innovativ utveckling. De parter som bjuds in till Dialogforumet är bl.a. fastighets- och energibolag, lokala och nationella politiker, myndighetsrepresentanter, andra forskningsnätverk och organisationer. Dialogforum ska leda till ökad samverkan samt bidra till att ta fram nya metoder, verktyg, strategier och innovativa lösningar för att ...

Läs mer

 

Fjärrkontrollen växer och utvecklas

Sedan Fjärrkontrollen utvecklades 2015, har intresset för konkurrensjämförelser mellan uppvärmningsalternativ växt. I slutet av 2017 var 9 orter anslutna till Fjärrkontrollen, idag är 12 orter anslutna. Under våren 2019 kommer flera spännande saker att hända:
• En ny modul som visar livscykelkostnaden kommer vara möjlig att lägga till vid sidan om den ordinarie prisjämförelsen
• Det kommer vara möjligt lägga till alternativa priserbjudanden och jämföra dessa med ordinarie prismodell
• Fjärrkontrollen kommer uppdateras för samtliga kunder så att det blir möjligt att manuellt ändra fler parametrar i den detaljerade kalkylen än tidigare som t.ex. drift och underhållskostnader för respektive alternativ

Dessutom kommer Profu bjuda in samtliga Fjärkontrollkunder på en kundträff under våren 2019 för att prata om vidare utveckling av Fjärrkontrollen och presentera en generell genomgång av konkurrenssituationen i Sverige. Håll utkik!

 

Fördjupad förståelse för verksamheten och omvärld för styrelse och ledning i energibolag

Vi har mer än 30-årig erfarenhet från alla strategiska frågor och omvärldsanalys för energiföretag. Vi genomför regelbundet seminarier för styrelser och/eller ledningsgrupper i dessa frågor. Vi erbjuder nu ett flexibelt utbildningspaket för styrelser och ledningsgrupper.

Läs mer här (PDF)

 


Våra bränslemarknadsutredningar

Avfallsbränslemarknaden

Kontakta Jenny Sahlin,
mobil 0703 - 21 90 60,
e-post: jenny.sahlin@profu.se

Biobränslemarknaden

Kontakta Mattias Bisaillon
mobil 0703 - 64 93 50,
e-post: mattias.bisaillon@profu.se

Returträflis- och utsorterade avfallsbränslen

Kontakta Jenny Sahlin,
mobil 0703 - 21 90 60,
e-post: jenny.sahlin@profu.se


Dags för klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2018?
Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Läs mer

Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 


Nya medarbetare

Profus har under 2018 anställd flera nya medarbetare. Lär känna dem!


Arvid Rensfeldt

 


Vanja Månborg

 


Martyna Solis

 


Cecilia Grubbström