Kartläggning av värmepumpsmarknaden idag

Under våren handleder Profu ett examensarbete om värmepumpsmarknaden. Arbetet utförs inom ramen för Värmemarknad Sverige. Anna Lindesson och Erica Hansson läser båda det sista året på civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola.

Syftet med arbetet är att kartlägga värmepumpsmarknaden idag, vilket innefattar att undersöka nuvarande aktörer, hur produkt och tjänster levereras, samt vilka aktörer som ansvarar för respektive del. Resultatet av kartläggningen kommer att användas för att analysera framtida möjligheter för värmepumpsmarknaden, med fokus på tjänsteutveckling. Värmepumpsmarknaden har redan påbörjat en tjänsteutveckling och därmed är förhoppningen att studien ska kunna förbereda nuvarande aktörer för kommande förändringar på marknaden.

Arbetet innefattar en intervjustudie med olika aktörer på värmepumpsmarknaden för att skapa förståelse för roller, interaktioner och produkterbjudande. Datan från intervjuerna kompletteras med en litteraturstudie inom tjänsteutveckling för att kunna identifiera marknadens mognad samt framtida scenarion. Arbetet kommer att presenteras på referensgruppsmötet den 7 maj i Lund och att publiceras i form av ett resultatblad i slutet av maj.

Har ni frågor gällande arbetet, vänligen kontakta: Anna Lindesson eller Erica Hansson eller Mårten Haraldsson