Fyra års NEPP-forskning i en bok - läs den!

Under snart 25 år har NEPP och dess föregångare fungerat som energibranschens mötesarena kring aktuell energisystemforskning, där forskningen möter branschens företrädare och beslutsfattare. NEPP:s huvuduppgift har varit att visa hur balanserade och hållbara utvecklingsvägar för vårt energisystem kan åstadkommas samt hur energisystemet kan bidra till samhällets omställning i stort. Fyra år av forskning inom denna etapp av NEPP har tydliggjort den allt viktigare rollen för svensk el och fjärrvärme som centrala möjliggörare för samhällsomställningen. Denna rapport är mer än en slutrapport från forskningen inom denna etapp av NEPP, den väger också in resultat från en mängd andra forskningsprojekt samt från politiken, olika samhällsaktörer och branschen. Med andra ord är den en syntes av aktuell forskning inom området, som med systemsyn och helhetsperspektiv beskriver insikter och vägval i energiomställningen.

Här kan du hämta slutrapporten!

 

NEPPs slutkonferens lockade över 400 deltagare

Den 15 december avslutades NEPP-projektets andra etapp med en digital konferens. Konferensen leddes av Profu och Energiforsk och samlade både forskare och företag kopplade till projektet men också inbjudna talare från bland annat Microsoft och LKAB.

Energiforsks hemsida går det att läsa mer om konferensen. Rapporter, filmer och presentationer från konferensen finns tillgängliga på NEPP:s hemsida.

Nu jobbar projektledarna på Profu och Energiforsk vidare med frågorna som ska tas in i nästa etapp av forskningsprojektet. Planen är att starta den nya etappen under andra halvåret 2021.

I Tidningen Energi intervjuas Ebba Löfblad, Profu och Markus Wråke, VD på Energiforsk, om vad NEPP kommit fram till efter fyra års forskning och vad man nu vill forska vidare om.

Är ni intresserade av att deltaga i projektet är ni varmt välkomna att kontakta Ebba Löfblad.

 

EBBA LÖFBLAD,
E-post: ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704–74 90 23