Förnybar energi och biobränsle

På Profu arbetar vi med förnybar energi och biobränsle på många olika sätt.

Vi gör till exempel miljöbedömningar och ekonomiska konsekvensanalyser av olika sätt att använda förnybar energi på medellång och lång sikt. Vi gör också långsiktiga scenarioanalyser (till exempel fram till år 2050) kring hur efterfrågan, utbud och pris på biobränslen kan utvecklas givet olika framtidsutvecklingar.

Många av våra kunder kommer från kommuner, myndigheter, branschorganisationer och energiföretag i Sverige, men vi arbetar även på en internationell arena, t ex inom ramen för olika forskningsprojekt och på uppdrag av kunder främst i Nordeuropa.

MATTIAS BISAILLON,
E-post: mattias.bisaillon@profu.se
Mobil: 0703 - 64 93 50

PETER BLOMQVIST,
E-post: peter.blomqvist@profu.se
Mobil: 0703 - 79 73 90