Nu kan Fjärrkontrollen göra klimatjämförelser

Fjärrkontrollen är ett verktyg våra kunder använder för att göra ekonomiska jämförelser av uppvärmningskostnaderna för en fastighet. Det är ett oberoende och transparent verktyg som visar samtliga delkostnader för uppvärmning med fjärrvärme, bergvärmepump, luft/vattenvärmepump eller pelletspanna. Resultat från den ekonomiska jämförelsen används sedan vid exempelvis diskussion mellan värmekund och leverantör kring valet av uppvärmningsteknik.

Som ett tillägg till den ekonomiska jämförelsen är det nu också möjligt att göra klimatjämförelser! Det ordnar Klimatmodulen!

Klimatmodulen, som är ett tillägg till Fjärrkontrollen, visar de fulla konsekvenserna för klimatgasutsläpp vid olika val av uppvärmningsteknik. Beräkningen bygger på konsekvensperspektivet för ett beslut vilket innebär att man kan få svar på frågor som exempelvis: Vilka är de fulla klimatkonsekvenserna för olika val av uppvärmningsteknik? Hur ser produktionen ut i fjärrvärme- och elsystemet? Hur påverkas jämförelsen av grön el? Klimatmodulen visar mer än bara en jämförelse – man får också bättre förståelse för hur olika uppvärmningsalternativ bidrar till utsläppen.

Kort sagt, jämför ekonomi och klimat – samtidigt. Enkelt men kraftfullt!

Vill du veta mer eller rentav boka tid för demo? Kontakta Vanja Månborg.

 

VANJA MÅNBORG,
E-post: vanja.manborg@profu.se
Mobil: 0722 - 22 38 05