Färdplan El - nu har den överlämnats till regeringen

Sverige ställer om till ett fossilfritt samhälle, med sikte på nettonollutsläpp år 2045. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har många branscher och aktörer samlats kring färdplaner för hur de ska bli fossilfria. En stor del av lösningen är att elektrifiera mer, vilket innebär en ökad elanvändning motsvarande minst 1,5 gånger hela Danmarks elanvändning och ett rejält ökat effektbehov.

För att möta denna efterfrågan med leveranssäker, fossilfri el som säkrar svenska företags konkurrenskraft, har Energiföretagen Sverige tagit fram ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” i samarbete med Fossilfritt Sverige. Profu har, inom ramen för forskningsprojektet NEPP, medverkat i framtagandet av underlagsrapporten som färdplanen baseras på.

På ett seminarium den 16 januari presenterades färdplanen, med branschens åtaganden och uppmaningar till andra aktörer som behöver bidra.

Läs mer på Energiföretagen Sveriges hemsida