Nu startar vi ett dialogforum inom värme och kyla!

Vill du vara med?

Satsningen är ett samarbete mellan oss, Sustainable Innovation och branschen. Vår förhoppning är att under en lång tid framöver arbeta med kunskapsutbyte och att identifiera gemensamma behov för att bidra till innovativ utveckling.

De parter som bjuds in till Dialogforumet är bl.a. fastighets- och energibolag, lokala och nationella politiker, myndighetsrepresentanter, andra forskningsnätverk och organisationer. Dialogforum ska leda till ökad samverkan samt bidra till att ta fram nya metoder, verktyg, strategier och innovativa lösningar för att effektivisera nyttjandet av värme- och kylresurser. Genom kunskapsspridning, nätverkande och nya innovationsprojekt har Dialogforumet potential att öka användningen av överskottsvärme, demonstrera värderingsmodeller och lösningar för flexibel styrning av uppvärmning, kylning, lagring och produktion. De medverkande i Dialogforumet får dessutom tillgång till resultat från spännande och högaktuella forskningsprojekt. Dialogforumet medfinansieras av Energimyndigheten.

Kontakta John Johnsson, 0705 - 64 28 20 eller john.johnsson@profu.se om du vill veta mer.

 

JOHN JOHNSSON,
E-post: john.johnsson@profu.se
Mobil: 0705 - 64 28 20