VIVECA WÅGERMAN

Kontakt

viveca.wagerman@profu.se

0730 - 34 03 39

 

Exempel på arbetsområden

- Ansvarig för design och layout av Profus rapporter, nyhetsblad, skrifter
 och hemsidor
- Hemsidesansvarig för Profu och ett flertal av våra forskningsprojekt
- Databassökningar och sammanställning