Profu tar fram supersyntes om vätgas

Profu leder tillsammans med Chalmers projektet ”Vätgasens samlade påverkan på energisystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen”. Projektet äger rum inom Energiforsks vätgasprogram och omfattar dels ett syntesprojekt för hela programmet, dels en systemstudie.

I projektet deltar även Energiforsk och Sweco. Syftet är att på ett kontinuerligt och strukturerat sätt arbeta med kunskapsinhämtning vad som händer inom bland annat vätgasprogrammet och vätgasforskning på Chalmers. Forskarna kommer att syntetisera aktuell forskning och nyttja den för att göra vidare systemanalyser. Syftet är att utreda och utvärdera vätgasens roll i energiomställningen framöver samt hur den samverkar med och påverkar energisystemet på olika sätt.

– Vi kallar det en supersyntes för att det redan finns så mycket bra forskning på området och delar av det ska vi sammanställa på ett lättillgängligt sätt. Därigenom ska vi kunna se synergier och eventuella motsättningar. Vi ska även göra vidare analyser kring vätgasens potentiella roll i utvecklingen av energisystemet, säger Julia Renström på Profu, som leder projektet. 

På Profu och Chalmers ska forskarna göra modellkörningar utifrån den kunskap som kommer fram i kartläggningsdelen av projektet. Modelleringen visar bland annat hur olika vägval kan påverka möjligheterna att nå energipolitiska mål och klimatmål. Det handlar även om vilka effekter vätgasen kan få på elpriset och vad som kan hända i energisystemet om Sverige importerar eller exporterar vätgas.

– På Chalmers håller de på att utveckla ett nytt modellverktyg som har fokus på internationell handel med vätgas. Det blir riktigt spännande för det innebär att vi kommer att få med kopplingen till världen på ett annat sätt och inte enbart kopplat till det nordeuropeiska elsystemet, säger Julia Renström.

Projektet startade i februari i år och ska pågå fram till december 2025. Till projektet finns en bred referensgrupp med aktörer från regioner, energibolag, teknikbolag, vindkraftsbolag och Svenskt Näringsliv.

 

JULIA RENSTRÖM,
E-post: julia.renstrom@profu.se
Mobil: 0725 - 76 54 13