Nya viktiga värmeavtal på den lokala värmemarknaden

Profu har lång erfarenhet av arbete med avtal på värmemarknaden. Både mellan restvärmeleverantör och energiföretag och mellan kund och energiföretag. Vi fungerar som analytiker för att ta fram ett gemensamt underlag och som diskussionspartner i dialogen och förhandlingarna. Nyligen har Profu medverkat till två nya avtal som kommer att vara viktiga för den lokala värmemarknaden. I norr har ett nytt avtal tecknats mellan Luleå Energi AB och SSAB om leveranser av restvärme till Luleåborna fram till år 2030. I söder har ett avtal tecknats mellan Skövde Värmeverk och Volvo Cars om leveranser av klimatneutral fjärrvärme.

Läs mer om dessa avtal:

 

MÅRTEN HARALDSSON,
E-post: marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00

JOHN JOHNSSON,
E-post: john.johnsson@profu.se
Mobil: 0705 - 64 28 20