Kriget i Ukraina ger höga elpriser

Hur påverkar kriget i Ukraina elpriserna? Flera faktorer talar för ett fortsatt historiskt högt elpris i främst elprisområde Stockholm och Malmö. Det visar en ny analys som Profu har gjort på uppdrag av NEPP.

 

Många länder i Europa är beroende av energileveranser från Ryssland. Det är framför allt den stora importen av naturgas till elproduktion i Europa, som påverkar elpriserna i Sverige, även om den svenska elproduktion inte är beroende av naturgas. Profu har undersökt hur elpriserna kan påverkas det kommande året och gjort olika scenarier, vilka nu är presenterade.  
– Vi har på kort tid gjort analyserna med hjälp av ett modellverktyg som modellerar det nordeuropeiska elsystemet. Där har vi tagit fram olika möjliga utfall för elpriserna i Sverige utifrån vad vi vet idag och sedan kopplat på olika tänkbara faktorer som exempelvis en mycket kall vinter eller torrår, förklarar Johan Holm på Profu.

I ena analysen har man gjort 2022 till ett referensfall, utifrån vad man vet just nu, det kommande året med bränslepriser och utsläppsrätter enligt terminsmarknaden.
– Det vi har sett hittills för 2022 bedömer vi kommer att vara representativt för året, om det inte blir handelsstopp med Ryssland eller liknande åtgärder. Utifrån de faktorer vi känner till idag så ser vi fördubblade elpriser i elprisområde Stockholm (1 kr/kWh) och Malmö (1,1 kr/KWh) jämfört med ett modellerat normalår, säger Johan Holm.
– Ser vi däremot till extremfallet, med ännu högre gaspriser än just nu, kommer vi ha ett snittpris på 1,5 krona/kWh i dessa elprisområden. Det kan jämföras med cirka 35 öre/kWh i norra Sverige under samma period. Den nedsatta överföringskapaciteten accentuerar de ojämna nivåerna på elpriset i landet, säger Johan Holm vidare.

Profu har också gjort en känslighetsanalys där de lagt in all den förnybara el som planeras det närmsta året och kombinerat det med att företag kopplar bort el mot ersättning vid effekttoppar.
– Det ger ett bra resultat och det kan leda till att elpriserna kan sänkas med cirka 20 procent på årsbasis till 80 öre/kWh i SE3 och 90 öre/kWh i SE4.


Parallellt har Profu analyserat ett negativt scenario med ett kallt år (+ 27 TWh elbehov) tillsammans med ett torrt år (- 47 TWh vattenkraft i Sverige och Norge), vilket främst påverkar de nordiska länderna.
– Detta scenario försvårar elbalansen med 74 TWh och kräver extra elproduktion i norra Europa eller import. Detta skulle innebära elpriser på 1,50 kr/kWh i snitt för hela året. Det är väldigt högt med svenska mått. Detta höga pris blir i alla prisområden, eftersom ett torrt år skulle leda till mycket mindre vattenkraft som produceras i norr, säger Johan Holm.

 

Läs mer: Hur påverkar kriget i Ukraina el- och värmemarknaden i Sverige?

 

JOHAN HOLM,
E-post: johan.holm@profu.se
Mobil: 0730 - 71 86 28

THOMAS UNGER,
E-post: thomas.unger@profu.se
Mobil: 0702 - 12 23 99