Når vi transportsektorns 2030-mål?

Projektet ”2030-pusslet” syftar till att analysera hur transportsektorns klimatmål kan uppnås och inkluderar såväl kvantitativa analyser som dialog med transportsektorns aktörer. Projektet genomförs av Profu, 2030-sekretariatet, Energiforsk och CIT och finansieras av Energimyndigheten och ett flertal näringslivsaktörer. Projektet presenterade nyligen nya scenarier för transportsektorns framtida utveckling som tagits fram med Profus TIMES-Nordic-modell. Scenarierna beskriver bland annat effekter av förändringar i drivmedelsbeskattning och reduktionsplikt på möjligheterna att nå transportsektorns klimatmål.

Resultaten uppmärksammades av Sveriges radio, hör inslaget här:
En sammanfattande presentation av modellscenarierna hittas här.

 

MARTIN HAGBERG,
E-post: martin.hagberg@profu.se
Mobil: 0733 - 00 31 47