Transport och drivmedel

Profu har under många år arbetat med frågor som rör transportsektorn. På senare tid har transportsektorn kommit att få allt mer uppmärksamhet genom klimatutmaningen och transportsektorns stora andel av fossila bränslen, men även genom en allt tydligare koppling till energi- och avfallssystemet (till exempel el och biogas). Systemsyn även inom transport-, mobilitets- och drivmedelsektorn kommer därför bli allt viktigare i framtiden, varför Profu på senare år genomfört ett antal nationella och lokala transportprojekt.

Vår erfarenhet och kunskap sträcker sig från transportutredningar och analyser för enskilda verksamhetsutövare och kommuner, till stora nationella transportsystemanalyser vad gäller transportsektorns energianvändning och åtgärder för att minska klimatpåverkan från samhällets transporter. Vi arbetar till exempel med omvärldsanalys och strategisk planering för kommunala aktörer inom mobilitetsområdet. I våra analyser använder vi våra kunskaper inom systemanalys liksom vår expertis vad gäller direkta och indirekta effekter från transporter vad gäller utsläpp av luftföroreningar till omgivande miljö.

 

EBBA LÖFBLAD,
E-post: ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23

MARTIN HAGBERG,
email: martin.hagberg@profu.se
mobil: 0733 - 00 31 47

Några av våra projekt inom transport- och drivmedelsområdet