Tillståndsprocesser och Miljökonsekvensbeskrivningar

Varje företag som planerar en verksamhetsförändring, processändring eller produktionsökning behöver ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. Profu har mångårig erfarenhet av att ansvara för och leda MKB-processer, inklusive att författa och sammanställa kompletta miljökonsekvensbeskrivningar (MKB:er) inom ramen för tillståndsprocesser och prövningstillstånd samt att deltaga vid samråd och miljödomstolsförhandlingar.

Vi kan bistå med konsulthjälp vid ansökan om miljötillstånd, såväl för total omprövning av verksamhet som för mindre förändringar i befintlig verksamhet samt hjälp med utarbetande av erforderliga dokument.

Genom vårt breda kunnande vad gäller industriverksamheters påverkan på omgivande miljö från utsläpp, energianvändning och transportverksamheter kan vi även bistå med expertkunskap till industriföretag i form av transport- och energiutredningar liksom specifika miljöbedömningar.

Vi har goda kontakter med flera av Sveriges ledande miljöbedömningsexperter och miljöjurister, och under de senaste åren har vi medverkat i tillståndsprocesser och genomfört MKB:er för bland annat Preems raffinaderier i Lysekil respektive Göteborg, Södra Cell Värö, Höganäs metallpulverfabrik i Höganäs, SSAB:s anläggningar i Borlänge, Luleå och Oxelösund liksom Boliden Rönnskärsverken och Aitikgruvan.

 

EBBA LÖFBLAD,
E-post: ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23

CECILIA GRUBBSTRÖM,
E-post: cecilia.grubbstrom@profu.se
Mobil: 0732 - 39 13 21

 

Några av våra projekt inom tillståndsansökningar och miljöutredningar

Miljökonsekvensbeskrivning för Preemraff Lysekil för Preems mångmiljardsatsning

Profu har fått i uppdrag av Preem att ansvara för den miljökonsekvensbeskrivning som ska biläggas Preemraff Lysekils tillståndsansökan för den största investering som har gjorts i raffinaderiets historia.

Läs mer

Tillståndsansökan för Preems raffinaderi i Göteborg

Profu har under våren 2019 ansvarat för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för Preemraff Göteborgs tillståndsansökan om en planerad utbyggnad vid raffinaderiet för att kunna hantera större mängder förnybar råvara.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalkens krav - total omprövning

Exempel på projekt: Total omprövning av större industriverksamheter

Exempel på beställare: Höganäs AB, Preems raffinaderi i Lysekil, SSAB Oxelösund, SSAB Luleå, Borealis Polyeten AB, Perstorp Oxo AB, Boliden Rönnskärsverken

Miljökonsekvensbeskrivningar - påbyggnadstillstånd och mindre ändringar i verksamheter

Exempel på projekt: Påbyggnadstillstånd för verksamheter med färska tillstånd enligt miljöbalken samt för mindre ändringar i större verksamheter

Exempel på beställare: Perstorp Oxo AB, Sundsvall Energi, SSAB Oxelösund, Akzo Nobel Functional Chemicals AB, Uddevalla Energi AB, Södra Skogsägarna,Preems raffinaderi i Lysekil