THOMAS UNGER

Kontakt

thomas.unger@profu.se

0702 - 12 23 99

 

Exempel på arbetsområden

- Energi- och miljösystemanalyser
- Internationell, nationell och regional energisystemmodellering
- Energimarknadsanalyser med fokus på el, fjärrvärme och biobränslen
- Europeisk, nordisk och svensk energi- och klimatpolitik
(inklusive styrmedelsanalyser)
- Miljövärdering av el och fjärrvärme
- Prisframskrivningar för el och elcertifikat
- Långsiktig scenarioanalys för energisystemets utveckling
- Modellutveckling och modellverktyg
- Digitalisering inom energibranschen
- NEPP, North European Energy Perspectives Project