Hur KOMMER VÄRDEKEDJORNA FÖR FRAMTIDENS HÅLLBARA KLÄDER ATT SE UT?

Klädindustrin står inför stora utmaningar – både vad gäller miljö och social hållbarhet. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som genomförs av Profu, Högskolan i Borås, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet ska man ta reda på hur framtidens hållbara värdekedjor för kläder kan se ut.

 

Klädindustrin brottas med flera hållbarhetsproblem. Produktionen av kläder kräver mycket vatten, kemikalier, råvaror och landyta, vilket leder till stor miljöpåverkan. Dessutom konsumeras stora mängder textilier. Varje år köper människor i Europa i genomsnitt 26 kg textilier, varav 60 procent är kläder. Låga priser på kläder och ett mode med snabba variationer har lett till att konsumtionen av kläder har fördubblats de senaste 15 åren. Många plagg används dessutom under kort tid och därefter går de till energiåtervinning eller deponi, vilket är vanligt utanför Sverige. Enbart i Sverige räknar man med att varje person slänger åtta kg textilier om året. Det motsvarar nära 200 ton textiler om dagen.
– I detta projekt kommer vi att titta på flera aspekter av hållbarhet inom klädindustrin. Målet är att i att identifiera de mest lovande teknikerna för produktion, sortering och återvinning av kläder och att identifiera de bästa affärsmodellerna för hållbara kläder, säger Hanna Ljungkvist Nordin på Profu.
– Vi ska också se vilka förutsättningar som behövs för att detta ska kunna förverkligas, säger Hanna Ljungkvist Nordin vidare.

Projektet ”Framtidens hållbara kläder”, som finansieras av Formas, startade under våren och ska pågå fram till slutet av 2024. Hittills har man påbörjat en kartläggning av sorterings- och återvinningstekniker, därefter ska man göra en fördjupad livscykelanalys kring de tekniker som verkar mest intressanta. I projektet har man också gått ut med en inbjudan till testpersoner som under en period ska dela med sig av sina erfarenheter av att hyra kläder, köpa och sälja secondhand, eller att reparera sina kläder.

Det arbetspaket som Profu ansvarar för handlar om att ta reda på vilka politiska åtgärder som behövs för att stödja en övergång till hållbarhet. Detta arbete startar efter sommaren.
– Vi kommer att kartlägga vilka policys som finns och som planeras. Inom EU så är textil utpekat som en avfallsström som man vill prioritera och man har också satt ett krav på insamling av textilavfall till 2025 i hela EU. I Sverige har man haft en utredning om producentansvar, men man har ännu inte kommit med en lagrådsremiss. Det är därför inte klart om det blir ett producentansvar eller inte.
– När vi gjort den första kartläggningen kommer vi att ta in åsikter från olika aktörer inom klädvärdekedjan och vilka policys de önskar sig för att kunna göra den här omställningen, säger Hanna Ljungkvist Nordin.

Är du nyfiken på detta projekt? Missa då inte frukostseminariet den 25 augusti där Hanna Ljungkvist Nordin kommer att berätta mer. Här kan du anmäla dig till frukostseminariet.

Vill du bli testperson i projektet? Då kan du kan anmäla ditt intresse genom att skicka ett mejl till emma.samsioe@ism.lu.sereka_ines.tolg@ism.lu.se eller niklas.sorum@hb.se

 

HANNA LJUNGKVIST NORDIN,
E-post: hanna.ljungkvist@profu.se
Mobil: 0738 - 00 48 58

 

  Projektet pågår fram till slutet av 2024 och finansieras
  av Formas.

    Målsättningen är:
    • att identifiera de mest lovande teknikerna för produktion, sortering och återvinning av kläder
    • att identifiera de bästa affärsmodellerna för hållbara kläder
    • undersöka vilka förutsättningar som krävs för att detta ska kunna förverkligas.