Hur SER FRAMTIDENS HÅLLBARA KLÄDER UT?

Det ska Profu, Textilhögskolan i Borås och IVL Svenska Miljöinstitutet ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.

 

Dagens klädindustri har stora hållbarhetsutmaningar. Det gäller framförallt vid produktionen av kläder där det används stora mängder vatten och primära råvaror, vilket i sin tur leder till stora utsläpp. Även på användarsidan finns utmaningar. Konsumenterna köper stora mängder kläder som ofta används under kort tid och sedan hamnar många plagg i avfallspåsen.

I detta projekt, som leds av IVL, kommer forskarna att ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan om kläder. De ska kartlägga konsumenternas beteende kopplat till nya affärsmodeller, som exempelvis prenumeration på kläder. I projektet ska de också utvärdera ny produktions- och återvinningsteknik.

I projektet ska man dessutom ta reda på vilka politiska åtgärder som behövs för att stödja övergången till hållbarhet. Detta arbetspaket ansvarar Profu för. Där ingår även att undersöka hur lagstiftning, nya bestämmelser och riktlinjer påverkar ”klädkedjan” från produktion till återvinning.
– Det är ett riktigt spännande projekt och det ska bli intressant att försöka visa hur man kan göra klädindustrin mer hållbar, men också hjälpa konsumenter att handla och använda kläder på ett mer hållbart sätt, säger Hanna Ljungkvist Nordin på Profu.

 

HANNA LJUNGKVIST NORDIN,
E-post: hanna.ljungkvist@profu.se
Mobil: 0738 - 00 48 58

 

  Projektet pågår fram till slutet av 2024 och finansieras
  av Formas.

    Målsättningen är:
    • att identifiera de mest lovande teknikerna för produktion, sortering och återvinning av kläder
    • att identifiera de bästa affärsmodellerna för hållbara kläder
    • undersöka vilka förutsättningar som krävs för att detta ska kunna förverkligas.