Dags för en ny elnätstariff?

Det svenska elnätet har alltid haft en hög tillgänglighet och i princip varit utan överföringsbegränsningar. Det nyväckta intresset för elektricitet som möjliggörare för klimatomställningen ställer dock elnätet inför nya utmaningar. Efterfrågan på el ökar i städerna bland annat genom en utbyggnad av laddinfrastruktur, nya användningsområden inom industri och ett ökat kylabehov. Samtidigt tillförs ny elproduktion genom exempelvis solceller som kan ge ett tillskott på energi, men som är mindre pålitligt när det gäller att bidra när elbehovet är som störst. På flera håll i landet ser vi en ansträngd situation där kapaciteten i elnäten inte räcker till. Samtidigt ökar trycket från politiker och myndigheter, exempelvis genom att intäktsramen som stramas åt och arbetet som pågår med en förordning gällande utformningen av elnätstarifferna.

De nya utmaningarna kommer att kräva utveckling av elnätsverksamheten. Däribland finns ett tydligt behov av att modernisera tariffen till kunderna. Framöver kommer det att bli allt viktigare att ha en kostnadsriktig prissättning med incitament som leder till ett effektivt utnyttjande av elnätet. Fler kunder måste få en elnätstariff som inkluderar effekt och effekten måste få ta en större del i kundens kostnad!

Ladda ner PDF

 

MÅRTEN HARALDSSON,
email: marten.haraldsson@profu.se
mobil: 0734 - 24 61 00

PETER BLOMQVIST,
email: peter.blomqvist@profu.se
mobil: 0703 - 79 73 90