Styrmedel och policy

Styrmedel och policyer införs för att påverka människor och organisationer i samhället att ändra beteende och livsstil för att styra mot hållbar utveckling. Ytterst handlar arbetet med styrmedel om att Sverige ska kunna nå de nationella miljömålen och genomföra våra åtaganden i internationella miljöavtal, till exempel om klimat och biologisk mångfald.

För att nå flera av de svenska miljökvalitetsmålen kommer det att krävas stora förändringar av våra produktions- och konsumtionsmönster.

Vi arbetar med kunskapsuppbyggnad och konsekvensanalyser ur ett systemperspektiv kring befintliga och föreslagna styrmedel, på lokal, nationell och internationell nivå.

 

JENNY SAHLIN,
E-post; jenny.sahlin@profu.se
Mobil: 0703 - 21 90 60

JOHAN SUNDBERG,
E-post; johan.sundberg@profu.se
Mobil: 0706 - 21 00 81