Analys av storskalig solexpansion i Sverige

Profu har fått medel från solenergiprogrammet för att analysera möjligheter och utmaningar för, samt systemkonskenser av, storskalig solesexpansion i Sverige. Mer om projektet finns att läsa på SolElprogrammets hemsida.

Här presenteras resultaten från projektet:

Slutrapport: "Utbyggnad av solel i Sverige – möjligheter, utmaningar och systemeffekter

Resultat-blad 1: "Tillgänglig yta för solel är mycket stor - vad är det då som begränsar?"

Resultat-blad 2: "Stort intresse för solel hos allmänheten"

Resultat-blad 3: "Stödsystem och regelverk för solceller"

Resultat-blad 4: "Är det lönsamt att investera i solceller?"

Resultat-blad 5: "Elnätsägarna ser få hinder för kraftig solelsexpansion"

Resultat-blad 6: "Investerarnas perspektiv på solceller?"

Resultat-blad 7: "Solel ur ett systemperspektiv"

Resultat-blad 8: "Möjligheter och hinder för solel i Sverige : en syntes av projektets resultat"

 

 

PETER BLOMQVIST,
E-post: peter.blomqvist@profu.se
Mobil: 0703 - 79 73 90

THOMAS UNGER,
email: thomas.unger@profu.se
mobil: 0702 - 12 23 99