Scenarier över Sveriges energisystem 2020

Som en del av underlaget till Sveriges klimatrapportering tar Energimyndigheten vartannat år fram långsiktiga scenarier över energisystemets utveckling. Sedan många år tillbaka har Profu på uppdrag av Energimyndigheten medverkat i analysarbetet genom modellscenarioanalyser med Profus energisystemmodell TIMES-NORDIC. Nu finns årets rapport ”Scenarier över Sveriges energisystem 2020” publicerad på Energimyndighetens hemsida.

 

Processchemat visar metodiken som leder fram till Energimyndighetens scenarier.

Ladda ner rapporten

Mer information om TIMES-NORDIC

 

THOMAS UNGER,
E-post: thomas.unger@profu.se
Mobil: 0702 - 12 223 99