Regional elprisanalys – REGEL

Profu har tillsammans med ett antal elproducenter och elanvändare dragit i gång en andra etapp av REGEL (Regional elprisanalys).

– REGEL tar vid där terminsmarknaden slutar och är ett forum för att diskutera och analysera framtida elpriser med hjälp av vårt modellverktyg EPOD, säger Ebba Löfblad på Profu, som leder projektet.

Bakgrunden till projektet är att det, i den transformativa situation som elmarknaden står inför, inte längre fungerar att titta bakåt för att försöka förstå framtiden. I stället behöver man analysera och diskutera olika potentiella scenarier och hur det påverkar elproducenter och elanvändare. Det kan exempelvis gälla scenarier där överföringskapaciteten begränsas, där det blir en väldigt stor andel vindkraft eller scenarier där kärnkraften byggs ut. Tidsperspektivet i projektet belyser situationen i energisystemet för nästa årtionde.

I REGEL, som är ett exklusivt diskussions- och analysforum, kan olika aktörer bli medlem under ett år i taget. Det finns enstaka platser kvar. Vid intresse - kontakta Ebba Löfblad.

 

EBBA LÖFBLAD
email: ebba.lofblad@profu.se
mobil: 0704 - 74 90 23