Prissättning av värme och kyla

På den alltmer konkurrensutsatta marknaden blir rätt pris till rätt kund allt viktigare. Men med ett stort antal kunder och krav på att behandla alla kunder lika är möjligheterna att skapa individuella avtal begränsade. Då krävs istället en prissättning som genererar ett konkurrenskraftigt pris utifrån varje kunds förbrukning av värme eller kyla. Med en tydlig och rättvis prissättning i grunden är det också möjligt att utforma ytterligare erbjudanden till kunderna. Genom flera erbjudanden har man möjlighet att möta varje kunds specifika behov. Profu arbetar kontinuerligt med att hjälpa energiföretag i utformningen av prissättning och erbjudanden för värme och kyla. Vårt bidrag utöver projektledning, utveckling och analys utgörs många gånger av vår erfarenhet kring värmekundernas behov och uppfattning om värme- och kylalösningar.

 

MÅRTEN HARALDSSON,
E-post: marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00

PETER BLOMQVIST,
E-post: peter.blomqvist@profu.se
Mobil: 0703 - 79 73 90