Hur kan man beräkna primärenergi för energiföretag?

Användningen av primärenergi, tillsammans med klimatpåverkan, lyfts fram som ett viktigt mått för hur energiföretagens verksamhet påverkar miljön. Men hur skall detta redovisas är inte så lätt. Därför har Profu, på uppdrag av Svensk Fjärrvärme, tagit fram rapporten ”Primärenergi för energiföretag”. Fjärrvärme har en låg primärenergianvändning eftersom den görs av det som ingen annan vill ha; rester från skogen, avfall, överskottsvärme från industrin. Att beräkna och redovisa fjärrvärmeföretagets primärenergianvändning har fått en allt större betydelse under senare år. Valet av metod är avgörande för vilka svar man får. I rapporten utvärderas tre olika sätt att beräkna och redovisa användningen av primärenergi.

Läs mer och ladda ner rapporten på Svensk Fjärrvärmes hemsida!

 

MATTIAS BISAILLON,
email: mattias.bisaillon@profu.se
mobil: 0703 - 64 93 50