Vi arbetar med

Profu startade sin verksamhet för 35 år sedan inom energisystemanalys och under åren har vi ständigt utvecklat vår – och våra kunders – kunskap och kompetens genom forskning, våra utredningar, vår metodik och våra omfattande systemmodeller. Vi är ett oberoende konsult- och forskningsföretag som arbetar i kunskapsfronten inom energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i alla våra utredningar. Vi är stolta över att ständigt ha hög integritet och kunna prioritera de projekt och utredningar som skapar nytta för våra kunder, samhället och för oss.