MODELLVERKTYG OCH MODELLUTVECKLING

Profu har alltsedan starten på 1980-talet utnyttjat olika modellverktyg i analys- och utredningsarbetet. Våra modellverktyg möjliggör detaljerad och kvalificerad analys av en rad olika frågeställningar kopplade till energi, miljö och avfall. Modellverktygen spänner dessutom över ett brett spektrum av geografiska systemgränser som exempelvis det nordeuropeiska elsystemet eller lokala värmemarknader.

Förutom att vi själva genomgående utnyttjar modellverktygen som ett viktigt hjälpmedel i våra analyser så har vi under många år kontinuerligt utvecklat och försett många av våra kunder med modellverktyg för eget bruk inom exempelvis simulering av fjärrvärmeproduktion.

Här nedan följer ytterligare information om några av våra mest använda modellverktyg.

 

Epod-modellen

Analysverktyg för kraftproduktion

 

Fjärrkontrollen

Verktyg för utvärdering av värmesystem

Martes

Simuleringsprogram för strategisk analys av fjärrvärmeproduktion

 

Orware-modellen

Beräkningsmodell för utvärdering av miljöpåverkan från hantering av avfall

 

Times-Nordic

Dynamisk optimerande energisystemmodell

 

Ulven

Analysverktyg och databas över mottagningsavgifter