Miljökonsekvensbeskrivning för Preemraff Lysekil för Preems mångmiljardsatsning  

Profu har fått i uppdrag av Preem att ansvara för den miljökonsekvensbeskrivning som ska biläggas Preemraff Lysekils tillståndsansökan för den största investering som har gjorts i raffinaderiets historia. Satsningen görs i syfte att minimera produktionen av tjockolja till förmån för svavel- och metallfri bensin och diesel. För att åstadkomma detta planeras uppförande av en ny processanläggning, en s.k. Residue Hydrocracker, som delar de största molekylerna i tjockoljan till mindre under närvaro av vätgas.

 

EBBA LÖFBLAD,
email: ebba.lofblad@profu.se
mobil: 0704 - 74 90 23