MÅRTEN HARALDSSON

Kontakt

marten.haraldsson@profu.se

0734 - 24 61 00

 

Exempel på arbetsområden

- Utveckling och implementering av prismodeller för värme och kyla
i energiföretag
- Erbjudandeutveckling för värme och kyla i energiföretag
- Affärsutveckling inom energiföretag
- Kundanalyser för energiföretag
- Utvärdering av värme- och kylsystem i byggnader
- Avtalsförhandlingar mellan restvärmeleverantör och energiföretag
- Investeringsanalyser för ny fjärrvärmeproduktion
- Scenarioanalyser och systemanalyser
- Modellutveckling och modellverktyg, bland annat Martes