Marknad och strategi

Profu har mångårig erfarenhet av att studera och analysera energi- och bränslemarknaderna. Vanligt förekommande frågor gäller tillgång, efterfrågan och pris på en aktuell marknad. Andra frågor kan avse marknadspotential eller konkurrensanalys. Till våra analyser adderar vi många gånger prognoser baserade på aktuella trender. Analyserna ligger också till grund för vår strategiska rådgivning till aktörerna på de olika marknaderna hur de kan agera för att möta framtiden. Det kan då handla om nyinvesteringar, erbjudandeutveckling eller nya marknader. Vårt bidrag kan även utgöras av att tillföra en ökad kundförståelse som underlag för strategiska beslut.

Våra kunder är både leverantörer och köpare av el, värme, kyla och olika typer bränslen. Bland kunderna återfinns även branschorganisationer, myndigheter och kommuner.